تلفن رزرو ملاقات حضوری با وکلا

26155991

 

ساعات کاری

ساعت 4:00 بعد از ظهر الی 7:00 شب

 

مطالبه مهریه,درخواست مهریه

سؤالات متداول در خصوص گرفتن مهریه به شرح زیر می‌باشد:

گرفتن مهریه از چه راههایی صورت میپذیرد؟  مطالبه مهریه چگونه است؟  درخواست مهریه به چه صورت است؟  شرایط گرفتن مهریه به چه نحو است؟  گرفتن مهریه بعد از طلاق چطور است؟  دریافت مهریه چگونه است؟  مهریه بعد از طلاق به چه روش است؟  نحوه مطالبه مهریه چیست؟  شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق چگونه است؟

برای مطالبه و وصول مهره دو طریق قانونی وجود دارد: رجوع به مراجع قضایی و رجوع به دایره اجرای ثبت. لیکن با توجه به اینکه در خصوص مطالبه مهریه از طریق رجوع به دایره اجرای ثبت در بخش قبل صحبت شده است در این بخش به مطالبه مهریه از طریق رجوع به دادگاه می‌پردازیم.

مرسوم است که میزان مهر و مشخصات آن در قبالهٔ نکاح ذکر می‌شود و قبالهٔ نکاح که به‌وسیله سردفتر ازدواج تنظیم می‌شود ازجملهٔ اسناد رسمی است و اگر موعدی برای تأدیه مهر معین نشده باشد. پس از تحقق نکاح زن می‌تواند برای وصول آن اقدام کند و اگر شوهر از ایفای تعهد و تأدیه دین خود در این زمینه امتناع کند، زن، بااینکه سند رسمی لازم‌الاجرا در دست دارد می‌تواند به دادگاه صالح برای الزام شوهر به پرداخت مهر مراجعه و اقامه دعوی نماید. دادگاه پس از رسیدگی به ادعای خواهان و با توجه به مستند دعوی ، حکم به محکومیت خوانده صادر خواهد کرد که ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل‌تجدید نظر است. پس از قطعیت دادنامه، زن حق دارد بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۶۵ تقاضای صدور اجراییه نماید و در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت مهریه اموال وی را به دایرهٔ اجرای احکام معرفی کند، تا از طریق توقیف و فروش اموال مزبور طلب زوجه وصول گردد. برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی و با عنایت به ماده ۶۵ این قانون کلیه اموال منقول و غیرمنقول زوج به‌استثنای موارد چهارگانه مذکور در این ماده و تبصره آن در مقام اجرای حکم دادگاه قابل توقیف و فروش است. لازم به ذکر است مسکن موردنیاز و متناسب بدهکار از مستثنایت دین به شمار می‌آید.

گرفتن مهریه

 %

تلاش جهت رضایت موکل

 %

موارد موفق در پرونده های ارجاع شده به این دفتر

 

سال سابقه وکالت تخصصی

 

تعداد پرسشها و پاسخهای ارائه شده توسط وکلای ما

درباره دفتر وکالت تخصصی طلاق

خدمات صادقانه / مناسب ترین حق الوکاله

دفتر وکالت تخصصی طلاق با سابقه 14 ساله در این زمینه افتخار دارد تا اعلام نماید تمامی پرونده های ارجاعی با دقت و در کمترین زمان ممکن توسط وکلای مجرب و آشنا به زیر و بم مواد قانونی تا حصول نتیجه مطلوب با تمام قوا پیگیری می گردد.

بر اين اساس، این مرکز دارای بیشترین سطح رضایت مشتری در زمینه دعاوی حقوقی خانواده بوده و وظیفه خود می داند تا این سطح بالای کیفیت را بیش از پیش حفظ نماید .

خدمات وکالت در دعاوی و مشاوره حقوقی تاکنون ارائه شده

  •  وکالت در دعاوی طلاق
  •  وکالت در طلاق توافقی
  •  وکالت در دعاوی مهریه ، نفقه و اجرت المثل
  •  وکالت در دعاوی تمکین
  •  وکالت در دعاوی حضانت فرزند
  •  وکالت در کلیه دعاوی خانواده

محل درج پرسش حقوقی شما